fbpx

Administratorem strony jest Dominika Gołąb Petitedominance 30-126 Kraków ul Stańczyka 10/92,  kaczmarczyk.dominika[at]gmail.com. 

 

Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się kaczmarczyk.dominika[at]gmail.com. Zamówienie nieopłacone w ciągu 48h zostają anulowane. Jeżeli został dokonany przelew zostanie zwrócony na konto w ciągu 7 dni.

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep Petitedominance, dostępny pod adresem petitedominance.com jest prowadzony przez Dominikę Gołąb 30-126 Kraków ul. Stańczyka 10/92  kaczmarczyk.dominika[at]gmail.com.
 2. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
 • Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony przez Dominikę Gołąb, przyjmujący zamówienia poprzez stronę https://petitedominance.com.
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://petitedominance.com.
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 • 2 Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 • a. umożliwienie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
 • b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
 • c. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.
 • 3 Wymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:
 • a) Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
 • b) Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 • c) posiadanie konta pocztowego e-mail.
 1. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.
 • 4 Zakupy w Sklepie
 1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.
 1. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to dwa dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni (od chwili otrzymania przez nas zamówienia). W przypadku produktów wirtualnych przekazanie Produktu nastąpi niezwłocznie. Wyjątkiem są zamówienia typu pre-order.
 1. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia. Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia, przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt przesyłki ponosi Klient. Zamówienia detaliczne powyżej 300 zł realizowane są na koszt sklepu.
 1. Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 1. wybór Przedmiotu, 2. złożenie zamówienia, 3. wybór formy płatności i dostawy, 4. potwierdzenie złożenia zamówienia, 5. płatność.
 1. Zakupu w Sklepie może dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak i Klient nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane oraz wyrazić niezbędne zgody.
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

8.Na zamówione produkty Sklep wystawia paragon. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

 

 • 5 Formy płatności za zamówienie.

Istnieją trzy formy płatności za zamówienie:

 1. Paypal
 2. Przelew standardowy,
 3. Tpay – szybkie płatności
 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący może zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, pod warunkiem, że produkt ten nie był używany. Należy przesłać go na nasz adres wraz z dowodem zakupu. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. Zwracający ponosi koszt przesyłki.
 • 7 Reklamacje
 1. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie może być reklamowany.
 2. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • 8 Ochrona danych osobowych
 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Dominika Gołąb Petitedominance 30-126 Kraków ul Stańczyka 10/92 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Dominika Gołąb Petitedominance 30-126 Kraków ul Stańczyka 10/92.
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.